Aanwijzingen voor het maken van reserveringen

Geachte leden,

De vliegclub streeft ernaar om de vloot zo optimaal mogelijk beschikbaar te houden voor de leden. Daar heeft u als lid het voordeel van.
Om dat te bereiken dienen de leden zich aan bepaalde spelregels te houden.
Ook de Flight Officers hebben een belangrijke rol. Zij zien erop toe of er correct wordt geboekt. Bovendien kunnen zij u helpen ruimte te maken voor uw reservering door herschikking van andere reserveringen.

1. Maximaal gebruik maken van de beschikbare kisten

HOE?

Starttijd reservering
Dit is de tijd waarop je de Skybox verlaat om naar het platform te gaan. Dit is dus niet de tijd waarop je bij de club aankomt om vervolgens eerst te gaan voorbereiden en koffie te drinken.

Lengte van de reservering
Als richtlijn geldt de lengte van de gewenste vliegtijd plus totaal 60 minuten voor tanken, taxiën reservetijd etc. Ga je b.v. naar Texel, dan geldt: Totale vliegtijd, plus 2 uur voor tanken, taxiën, verblijf, reservetijd etc.
Indien er een speciale reden is om hiervan af te wijken, dient dit in het vak “Comments” te worden vermeld.

Aanpassing van de reservering
De dienstdoende FO kan door herschikking de vlucht max. 1/2 uur naar voren of achteren schuiven of wijzigen naar een andere, gelijkwaardige kist, om versnippering van tijd te voorkomen. Dit wordt telefonisch aan betrokkenen bekend gesteld.
N.B.: Bij grotere wijzigingen wordt eerst vooraf met betrokkenen overlegd.

Voorkeur tijdblok
Als je een trip van een enkele uren gaat plannen, doe dat dan bij voorkeur niet midden op de dag, maar kies voor een blok in de ochtend of een blok in de middag. Dit om versnippering van de resterende tijd te voorkomen. Ook anderen hebben dan nog de gelegenheid om een wat langere trip te plannen. Blijken er op de dag zelf toch geen andere gebruikers te zijn dan kun je de tijd wijzigen/verlengen.

Invullen van het vak “Est. flight hours” en Comments”.
Vul deze velden bij de reservering altijd in. Bij “Est.flight hours” de netto vliegtijd en bij “Comments” globaal wat je van plan bent. Dit is van belang bij het eventueel herschikken van reserveringen door de FO of door Operations.

2. Meerdaagse vluchten

Bij reserveringen van meer dan twee dagen, dit vooraf melden middels een mail aan Operations.

WAAROM?
Meerdaagse vluchten worden vaak al enkele maanden voor de vlucht in FSP gezet, en dat is begrijpelijk. Zolang de voorgenomen vlucht twee dagen betreft (meestal is dit het geval), zal dit over het algemeen geen problemen opleveren. Als de voorgenomen vlucht meer dan twee dagen betreft willen we dit ruim vooraf weten, samen met de benodigde vlieguren voor de trip.
We zijn dan op de hoogte, en kunnen eventuele knelpunten b.v. met het plannen van een 50-uursinspectie of ander onderhoud/modificaties aan zien komen.

N.B.:
1. De clubregel is, dat bij meerdaagse vluchten op weekdagen minimaal 2 uur wordt gevlogen (of in rekening gebracht). Op weekenddagen dient minimaal 3 uur te worden gevlogen (of in rekening gebracht).
2. Tussen twee langere trippen (van meer dan twee dagen) moet één dag ruimte zitten.

WAAROM?
Enkele keren is het voorgekomen dat een kist na terugkeer van een meerdaagse trip de dag daarop meteen weer gepland werd voor een volgende meerdaagse trip. Dit moet voorkomen worden omdat er dan geen ruimte is om een eventueel benodigde 50 uurs inspectie te doen (we plannen daar altijd een hele dag voor) of om eventuele klachten te verhelpen alvorens de kist weer ‘op pad’ gaat.