RADIOTELEFONIE
Ook de cursus RT, radiotelefonie in de praktijk, is een verplicht onderdeel voor de opleiding voor het PPL.
Vliegschool VCF heeft een erkende RT-opleiding, hetgeen betekent dat de school zelf de examens mag afnemen en niet, zoals anders het geval zou zijn, verplicht bij ILT.
Tot slot van de cursus zal de eindtoets dus worden afgenomen door de eigen docent van vliegschool VCF.
De cursus wordt altijd gegeven op woensdagavonden van 19.30 tot 22.00 uur in het clubgebouw aan de Arendweg 37 te Lelystad Airport. In verband met de beschikbare communicatie-apparatuur kunnen per cursus slechts acht personen tegelijk deelnemen.

LPE
Iedere vlieger moet de Language Proficiency Endorsement hebben afgelegd, een test in de vaardigheid (lezen, luisteren en spreken) in luchtvaart gerelateerd Engels.
Zonder LPE mag je niet op controleerde velden vliegen en met verkeersleiding communiceren, hetgeen het vliegen vandaag de dag eigenlijk onmogelijk zou maken.
Vliegschool VCF is door ILT geautoriseerd om zowel de test als eventueel noodzakelijke opleidingen uit te voeren.
De test bestaat uit een luistergedeelte en een spreekgedeelte en duurt ongeveer twee keer drie kwartier. Je wordt beoordeeld op uitspraak, structuur, woordenschat, welbespraaktheid, begrip en interactie. Je krijgt na afloop meteen de uitslag.
De hoogte van de uitslag is bepalend voor de geldigheid van je LPE:

•Level 6 betekent dat je definitief geslaagd bent;
•Level 5 betekent dat je de test na uiterlijk 6 jaar opnieuw moet doen;
•Level 4 betekent dat je na 3 jaar een volgende test moet afleggen;
•Level 3 of lager betekent dat je bent gezakt en de test later opnieuw moet doen.