PPL theorie cursus nieuwe stijl

Theorie cursus nieuwe stijl bij Vliegclub Flevo

Met ingang van september 2020 is de opzet van de PPL-theoriecursus veranderd. Waar we decennialang uitgingen van wekelijkse bijeenkomsten in ons clubgebouw te Lelystad, gaan we tegenwoordig uit van zelfstudie thuis met wekelijkse online contactmomenten voor uitleg via MS Teams en progress tests via GoFormative.
Hoewel deze opzet erg geïnspireerd is door het nieuwe normaal, komt het ook tegemoet aan de vaak geuite wens van cursisten om meer thuis te studeren en een wekelijkse rit naar Lelystad te besparen.

Het schijnbaar weggevallen voordeel van medecursisten te kunnen ontmoeten, wordt gecompenseerd door een andere manier van samen studeren: je maakt elkaar mee in de Teams meetings en in de PPL-theorie WhatsApp groep. Grote voordelen van deze nieuwe opzet zijn: het hele jaar door kunnen starten met de theorie-opleiding, je eigen tempo daarin bepalen, vrij zijn om online te komen of niet en geen reistijd spenderen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Vanaf het moment dat jij start met de theorie, maak je aanspraak op de gelegenheid om elke donderdagavond vanaf 19:30 uur jouw vragen behandeld te krijgen. De docent zit achter zijn scherm, waarop hij via Teams dingen kan laten zien, tekenen of voor kan rekenen door zijn scherm met jou te delen.
In deze opzet wordt ervan uitgegaan dat jij donderdag ’s avonds aan het studeren en beschikbaar bent in Teams op het tijdstip waarop jouw vragen over een bepaald vak aan bod zullen komen. Hier is vooraf afstemming over in de WhatsApp groep.

Deelname aan deze Teams meetings zijn uiteraard niet verplicht, dus je kunt ook eens verstek laten gaan. De service van deze online ondersteuning geldt voor 40 weken gerekend vanaf jouw start. In de zomer(school)vakantie ligt de theorieondersteuning stil en tellen de 40 weken dus ook niet door.

Elke donderdagavond kan in één of meerdere van de in totaal zeven examens een progress test worden afgelegd. Hieronder wordt verstaan een online proefexamen, welke vereist is voordat cursisten kunnen deelnemen aan de CBR-examens. Wat bij de CBR-examens de spelregels zijn kun je allemaal vinden op https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/luchtvaart/ppla-en-lapla.htm.

De boeken waarmee wij werken zijn die van de auteur Bas Vrijhof en je kunt deze vinden via https://www.pplboeken.nl/Webwinkel-Page-67019/Beginpagina.html. Deze zijn ook verkrijgbaar in de Pilotshop, gevestigd in hetzelfde gebouw als de vliegclub. Het is het meest praktisch om je studie te starten met het boek Aerodynamica-prestatieleer-vliegtuigtechniek.

De kosten voor deelname aan de hierboven omschreven theorieondersteuning bedragen € 800,- te voldoen bij de start. Dit is exclusief de boeken en deelname aan CBR-examens. Andere bijkomende kosten (niet verplicht, maar sterk aanbevolen) zijn voor het examentraining tool Drillster, ontwikkeld door Vliegschool Hilversum. Dit is een grote databank met up-to-date vragen, waarmee je jezelf op zeer constructieve wijze kunt toetsen of de stof er goed in zit en waarmee je tevens een goed beeld krijgt van de manier van examineren.

Deze tool kost € 190,- voor een jaarabonnement. Hiermee kun je direct na aanvang van je studie al mee gaan oefenen en jezelf ‘overhoren’. Om je te stimuleren dit tool te gebruiken, ontvang je een bijdrage van € 60,- zodat dit jaarabonnement jou € 130,- kost.

Vragen over je PPL theorie?