PPL theorie opleiding

U kunt bij Vliegclub Flevo ook de PPL theorieopleiding volgen

Vliegschool Vliegclub Flevo organiseert jaarlijks een theoriecursus PPL voor haar eigen leerling-vliegers. Dit gaat meestal in samenwerking met twee andere scholen waarmee we goede contacten onderhouden. Vliegclub Flevo heeft hierin de lead en is de organiserende ATO.
De PPL cursus bestaat uit ongeveer 20 donderdagavonden van 19:30 tot 22:00 uur en wordt gehouden op Lelystad Airport. De cursusavonden worden zo nu en dan onderbroken met een vrije donderdagavond om zodoende een extra avond voor zelfstudie te hebben.
De cursus begint meestal in september en eindigt in het voorjaar. Hoewel het de voorkeur heeft om aan het begin van de cursus te starten wordt er de laatste jaren steeds vaker gebruik gemaakt van het zogenaamde tussentijds instappen. Dit is de term voor het later instappen, op een avond dat er met een nieuw vak wordt gestart. Wie in een cursusjaar bijvoorbeeld start met het tweede vak doet aan het begin van het volgende cursusjaar met een nieuwe groep mee aan het eerste vak en is dan klaar (met de PPL cursus).

De PPL theorie-opleiding is afgestemd op de nieuwste eisen conform PART-FCL

.
Alle zeven vakken/examens even op een rij:
• Air Law + Operational Procedures (1);
• Aircraft General Knowledge + Operational Procedures (2);
• Meteorology + Operational Procedures (3);
• Flight Planning and Monitoring + Navigation;
• Principles of Flight + Mass and Balance + Perfomance;
• Human Performance and Limitations;
• Communication.

De volgorde waarin de vakken behandeld worden, wordt jaarlijks opnieuw gepland. Meestal wordt begonnen met het vak Meteo en wordt daarna vervolgd met de meer technische vakken. De gehele PPL theorie is in principe voor iedereen die wil gaan vliegen te behappen. Een middelbare school kennis van Engels, Wis- en Natuurkunde geeft cursisten een sterk voordeel.
De PPL theorie wordt gegeven door een ervaren docent/instructeur, die weet hoe er wordt geëxamineerd en zodoende de cursisten goed kan voorbereiden op de vragen zoals ze in het examen worden gesteld. De examens worden overigens afgenomen door een speciale afdeling van het CBR. Tot nu toe gebeurt dat steeds in Utrecht en maandelijks (altijd op een vrijdag). Over de theorie-examens PPL is veel te lezen op http://www.cbr.nl/luchtvaart.php
De VCF docent neemt overeenkomstig de gestelde eisen proefexamens af ter toetsing van het examenniveau van iedere cursist. Dit wordt – terecht – best wel als spannend ervaren en is mede om die reden een goede manier om cursisten voor te bereiden op wat hen te wachten staat.

Vragen over je PPL theorie?

[Reageren]