Privacybeleid van Vliegclub Flevo

Vliegclub Flevo, met daarin de vliegschool (de ATO), respecteert met onderstaand beleid de privacy van alle gebruikers van de website en administratieve systemen, alsmede van de fysieke opslag van gegevens.

Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij beheren uw gegevens omtrent:

 • Het lidmaatschap zoals uw adres, e-mail en telefoonnummer
 • Betalingsgegevens van lidmaatschap en huur van vliegtuigen
 • Brevetten en vaardigheden
 • Gegevens m.b.t. uw huur van vliegtuigen, zowel elektronisch als in de “journals”
 • Contactpersonen voor gebruik in bijzondere omstandigheden
 • De vastlegging van de voortgang en de afronding van opleidingen bij de vliegschool t.a.v. brevetten en aanvullende kwalificaties

De gegevens worden gebruikt voor:

 • Toezending van de Flightletter
 • Verzending van mededelingen, documenten en verslagen m.b.t. het functioneren van onze vereniging
 • Het verlenen van toegang tot Flight Schedule Pro om reserveringen in te zien en te plaatsen
 • Het voeren van de financiële administratie onder supervisie van de penningmeester
 • Het voeren van de ledenadministratie onder supervisie van de secretaris
 • Het beheren van de vloot door de commissie Operations
 • Het aanvragen van brevetten en vaardigheden bij het KIWA
 • Het op verzoek aanvragen van een pasje voor de luchthaven

Wij zullen deze gegevens voor een niet genoemd doel uitsluitend gebruiken met uw toestemming en niet aan derden ter beschikking stellen.

U heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens met inachtneming van regelgeving voor de luchtvaart.

Voor vragen over het privacybeleid van Vliegclub Flevo en uw bij ons vastgelegde gegevens verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaris op het adres van de vliegclub of via secretaris@vliegclub-flevo.nl