Beste leden,
De afgelopen periode heeft het bestuur gezocht naar hoe we bepaalde bestuurstaken kunnen verbeteren. Contributie innen is iets wat nog veel tijd kost. Dat willen we graag verbeteren. Daarom zal vanaf komend jaar de inning worden uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op.
Wie is ClubCollect?
Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. ClubCollect is een ondersteunende partij die ervoor zorgt dat contributie innen geautomatiseerd en dus makkelijker gaat. Het grootste voordeel voor leden is het betaalgemak en de mogelijkheid tot gespreid betalen (hiervoor wordt wel een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht).
Wat gaat er veranderen?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de secretaris recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL. Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso.
LET OP: maak niet zelf rechtstreeks de contributie over aan Vliegclub Flevo, het innen van de contributie verloopt per 1-1-2018 geheel via ClubCollect.
Persoonsgegevens
Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html.
Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester of de secretaris. Voor meer informatie over ClubCollect verwijs ik u graag naar de website www.clubcollect.com.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur