In Memoriam Dolf Koelbloed

Dolf, Dolf begon zijn vliegers loopbaan bij Vliegclub Flevo in 1995 en heeft daar toen ook zijn eerste solovlucht gedaan. Over de jaren heen heeft Dolf veel voor de club gedaan. Hij heeft bestuurswerk gedaan, hij heeft aan het club blad de Flightlet